Κυριακή 19 Μαίου 2024 στις 21.00

Προβολή/Συζήτηση Ταινιών Μικρού Μήκους Με Θέμα Την Έμφυλη Καταπίεση