τι; : συναυλία θεματική : από :

Παρασκευή 24 Μαίου 2024 στις 21.00

Antifa Hip Hop Live

πηγή : https://www.facebook.com/events/2429358617249…
πηγή : email που λάβαμε στις 14 Μαΐου 22h