τι; : καφενείο θεματική : από :

Δευτέρα 20 Μαίου 2024 στις 21.00

Cocktail bar οικονομικής ενίσχυσης

**το μπαρ θα ξεκινήσει μετά την πορεία**

Ανάρες - Ομάδα δράσης & αλληλεγγύης