τι; : γλέντι θεματική : από :

Σάββατο 18 Μαίου 2024 στις 12.00

Γιορτή επανοικειοποίησης της πλατείας

Γιορτή επανοικειοποίησης της πλατείας. Στην αυτοσχέδια λαϊκή της Ξηροκρήνης.

Φέρτε όργανα.