τι; : προβολή θεματική : από :

Παρασκευή 17 Μαίου 2024 στις 21.30

Προβολή Ντοκιμαντέρ - Documentary Projection: My love awaits me by the sea

scroll down for eng

Η Mais Darwazah είναι μία Παλαιστίνια δεύτερης γενιάς, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ιορδανία.

Αφήνοντας πίσω την χώρα στην οποία είχε βρει καταφύγιο, ακολουθεί έναν εραστή που δεν έχει γνωρίσει, τον Παλαιστίνιο καλλιτέχνη Hasan Hourani που της αποκαλύπτει έναν φανταστικό και ουτοπικό κόσμο. Αναζητά απαντήσεις στην ερώτηση: πώς επιστρέφουμε σε ένα μέρος που υπήρξε μόνο στο μυαλό μας;

Το My Love Awaits Me by the Sea (η αγάπη μου με περιμένει κοντά στη θάλασσα) είναι ένα ποιητικό δοκίμιο στο πρώτο πρόσωπο που αφηγείται τη πρώτη επίσκεψη της δημιουργού της ταινίας στην πατρίδα της. Ένα ταξίδι ανακάλυψης, συναντήσεων, απολογισμών και εσωτερικών παρασυρμάτων που καθοδηγούνται από τα σχέδια και τα ποιήματα του Χουράνι, η ταινία συλλογίζεται τις έννοιες του ανήκειν, της συγγένειας και της αγάπης. Μια φωτεινή πρόσκληση για να μαγευτείτε.

eng

Mais Darwazah is a second-generation Palestinian, born and raised in Jordan.

Leaving the country where she had found a refuge, she follows a lover she has never met, Palestinian artist Hasan Hourani, who reveals to her a wonderful and utopian universe. She seeks answers to the question: how do you return to a place that has only existed in your mind?

My Love Awaits Me by the Sea is a poetic, first-person essay that chronicles the filmmaker's first-ever visit to her homeland. A voyage of discovery, encounters, reckonings, and inward drifts guided by Hourani's drawings and poems, the film contemplates the meanings of belonging, affiliation, and love. A luminous invitation to be enchanted.

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/94428/
πηγή : email που λάβαμε στις 16 Μαΐου 16h