τι; : βιβλίο, άλλο θεματική : από :

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024 στις 11.00

Ανοιχτό Αναγνωστήριο της Κατάληψης "ΑλλότριΑ"

"Τα παιδιά της Σοφίτας" αναζητώντας έναν χώρο ελεύθερης και αυτοοργανωμένης συνύπαρξης, για να διαβάσουν αλλά και να κουβεντιάσουν και να αυτομορφωθούν, άνοιξαν την σοφίτα της κατάληψης.

Είμαστε όλες και όλοι "παιδιά της σοφίτας" και για αυτό ξεκινάμε το αναγνωστήριο της Αλλότριας, κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11:00 μέχρι τις 19:00.

Ρατσιστικές, σεξιστικές, ομοφοβικές και λοιπές εξουσιαστικές συμπεριφορές, δεν θα γίνουν ανεκτές.

πηγή : https://allotria.espivblogs.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 30 Μαΐου 17h