τι; : συνέλευση θεματική : από :

Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 στις 18.00

Ανοιχτή αναρχική/αντιεξουσιαστική συνέλευση

Κάθε Κυριακή στις 18:00 στη κατάληψη Αντιβίωση.

Οι ανοιχτές συνελεύσεις συνιστούν βασικό εργαλείο του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού χώρου. Εκεί τα άτομα που βρισκόμαστε μπορούμε να ακολουθούμε και να υλοποιούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας, να οξύνουμε τις αναλύσεις μας, να ζυμωνόμαστε πολιτικά, να συνδιαμορφώνουμε έξω από ιεραρχίες και εξουσιαστικές συμπεριφορές,χτίζοντας παράλληλα συντροφικές και αλληλέγγυες σχέσεις. Κάνουμε τις συνελεύσεις μας στην κατάληψη Αντιβίωση θεωρώντας σημαντική τη στήριξη των κατειλημμένων και αυτοοργανωμένων χώρων.

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Ιουνίου 10h