τι; : πορεία θεματική : από :

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 στις 20.00

Πορειa: Καταδικάζουμε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις ενάντια στο Κουρδιστάν

Kurdish people in all parts of Kurdistan have been under attack by Turkey; they are being murdered, their elected mayors being imprisoned and replaced by government officials, and their fields are being burned down. We call all our friends and comrades to condemn Turkey's violence against the Kurds and support resistance in Kurdistan! Join us at the demonstration on Thursday, 13 June at 8 pm, Akademias.


Democratic Kurdish Cultural Center, Athens

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Ιουνίου 12h