Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 στις 17.30

Εργαστήρι Ράβε - ξύλωνε

Το εργαστήρι "Ράβε-Ξήλωνε" επανέρχεται στην κανονική μέρα και ώρα, Τετάρτη 17:30.

πηγή : http://katalipsielaia.squat.gr/2012/02/21/%cf...