Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 στις 22.00

Πάρτυ οικ. ενίσχυσης του Κατειλημμένου Κοινωνικόυ Κέντρου ΒΟΞ

___________-VqbCne.jpg

ΠΑΡΤΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Κ*ΒΟΞ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...