Σάββατο 17 Μαρτίου 2012 στις 20.00

Εκδήλωση: Ούτε μια ώρα στο στρατό

20:00 Προβολή ταινίας : " Ελευθερία Συνείδησης"

μια ερευνητική ταινία για την αντίρρηση συνείδησης και την ανυποταξία

21:30 Αναδρομή στην ιστορία της αντίρρησης συνείδησης και της άρνησης στράτευσης - ενημέρωση για τις τρέχουσες υποθέσεις.

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Μάρτιος 10h