Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 στις 20.30

Βιβλιοπαρουσίαση «Ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα»