Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 στις 20.30

Πολιτικό καφενείο ενάντια στις παρελάσεις

επικοινωνία : http://apertus.squat.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 22 Μάρτιος 18h