Σάββατο 14 Απριλίου 2012 στις 23.59

Trance Party

Καλή επΑνάσταση.Τrance Party στο αμφιθέατρο παλιάς Νομικής ώρα 23:59 (και κάτι ψιλά)

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Απρίλιος 02h