Σάββατο 28 Απριλίου 2012 στις 20.00

Εκδήλωση για το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης

παρουσίαση του κοινωνικού ιατρείου αλληλεγγύης

πηγή : http://micropolis-socialspace.blogspot.com/20...