Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 στις 15.00

Συλλογική κουζίνα

απεργιακή πορεία στο χώρο του επισιτισμού. ακολουθεί συλλογική κουζίνα στα γραφεία του Σωματείου στη Λόντου 6