Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 στις 19.30

Ενάντια στη λήθη: σχετικά με την υπόθεση του Ξενία

Εκδήλωση - Ενημέρωση από την ομάδα "Ενάντια στη λήθη" σχετικά με την υπόθεση του Ξενία και αφορμή το αντίστοιχο δικαστήριο συντρόφου στις 10/9.

πηγή : http://antiviosi.squat.gr/2012/09/05/xenia/