Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 στις 21.00

Αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ

Αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ στην κατάληψη Terra Incognita

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Σεπτέμβριος 15h

πηγή : http://terraincognita.squat.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 20 Σεπτέμβριος 15h