Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012 στις 21.00

Opening rock n roll night

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Σεπτέμβριος 17h