τι; : συναυλία θεματική : ψυχαγωγία

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010 στις 21.00

Συναυλία: Repulsione και Τέκνα της οργήςσυναυλία με τους Repulsione και Τέκνα της Οργής
                                από την ομάδα πολιτιστικής τρομοκρατίας Porto Patrasso


ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
           ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ
                          ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ


διοργάνωση : Πρωτοβουλία ομάδων και ατόμων από τη Διαχειριστική Παραρτήματος

πηγή : http://radiokatalipsi.espiv.net/node/106