Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 στις 20.30

Το Ντουλάπι, Δίκτυο για την Τροφοσυλλογική Δράση

  1. Πρόσβαση σε καλής ποιότητας και φτηνή τροφή, συνειδητοποίηση σχετικά με τη διατροφή μας, επαφή με μικρούς παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες, μοίρασμα γνώσεων, τεχνικών, τροφής.

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Σεπτέμβριος 21h