Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 στις 12.00

γλέντι οικ. στήριξης των εργαζομένων στη ΒΙΟ.ΜΕΤ

http://anarxikoikavalas.squat.gr/?p=1480

πηγή : http://anarxikoikavalas.squat.gr/2012/10/15/%...