Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 στις 9.00 πμ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Να καταδικαστεί η εργοδοσία. Νίκη στον αγώνα της Βιομηχανικής Μεταλευτικης.

πηγή : http://biom-metal.blogspot.gr/

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Οκτώβριος 16h