Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 στις 19.00

Εμπειρίες από εργατικούς αγώνες: Σκέψεις γύρω από την αυτοδιαχείριση

Ζητούμενο της εκδήλωσης είναι να μοιραστούμε την εμπειρία μας μέσα από αγώνες με διαφορετικές μορφές και αποτελέσματα, αλλά κοινό αντίπαλο: την εκμετάλλευση. Για το λόγο αυτό, καλέστηκαν ως κύριοι εισηγητές εργαζόμενοι και εργαζόμενες από:

Επικοινωνία:

πηγή : email που μας στάλθηκε στις 27 Οκτωβρίου