Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 στις 19.00

Καφενείο με αφιέρωμα στα reggae grooves

Πρόγραμμα Νοεμβρίου

πηγή : http://apertus.squat.gr