Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 στις 15.30

Μάθημα αυτομόρφωσης Ισπανικής γλώσσας

Επειδή η πρόσβαση στη γνώση οφείλει να είναι ανοιχτή σε όλους και όλες με μια διαδικασία όπου δεν χωρούν διαχωρισμοί, ξεκινάμε στο χώρο της κατάληψης το πείραμα των μαθημάτων αυτομόρφωσης. Έτσι στο χώρο της κατάληψης πραγματοποιούνται μαθήματα Ισπανικών κάθε Δευτέρα 15.30-17.30

πηγή : http://radiourgia.squat.gr/2012/11/01/%ce%bc%...