Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 στις 19.00

Καφενείο με προβολή ταινίας: Βασιλιάς σε μια Κόλαση

Πρόγραμμα Νοεμβρίου

πηγή : http://apertus.squat.gr