Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012 στις 15.00

Απεργιακή κουζίνα

Τις ημέρες της απεργίας δεν εργαζόμαστε, δεν καταναλώνουμε

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Νοέμβριος 11h