Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 στις 21.00

Bar Argentino: οικ. ενίσχυσης

Bar οικονομικής ενίσχυσης του Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων Θεσσαλονίκης

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Νοέμβριος 11h