Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 στις 20.00

Μουσικο-ψυχαναλιτικό δρώμενο οικ. ενίσχυσης

DJS:

DISCONECT ZEN BIOMASS MONOTONIK TILT

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ

πηγή : email received on 20 Νοέμβριος 15h