Σάββατο 13 Μαρτίου 2010 στις 20.00

Συναυλία οικ. ενίσχυσης

Λόγο των συλλήψεων, τα έσοδα θα διατεθούν για αυτό το σκοπό...

πηγή: http://athens.indymedia.org/calendar/event.php?...

Συναυλία με τους

  • Kool a' shake
  • Keep it Simple
  • Libido's Punks

Οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία του μαθητικού εντύπου LIBERTARAMOS από την ΑΚ Μαθητών.

πηγή : http://www.nosotros.gr/online/index.php?optio...

http://athens.indymedia.org/calendar/uploads/__________________-QnqNPV.jpg