Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 στις 17.00

Συνάντηση εκδόσεων ανατρεπτικού περιεχομένου

συνάντηση εκδόσεων ανατρεπτικού περιεχομένου

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...