Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 στις 15.00

Παρασκευή βιολογικού σαπουνιού

Η παρασκευή σαπουνιού μετατίθεται αύριο Παρασκευή 28/12, ώρα 15:00
στην κατάληψη Apertus από την ομάδα αγροκολλεκτίβας semilla

πηγή : http://apertus.squat.gr/2012/12/27/%ce%b1%ce%...