Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 στις 20.30

Το Αντιρατσιστικό κίνημα στην Γερμανία

εισηγητής: Βernd Κasparek

πηγή : http://steki.socialcenter.gr/node/174