Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013 στις 20.00

Movie Festival : Antiauthoritarian movements in Arab countries

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΝΟΣΟΤΡΟΣ - 20:00

MOVIE FESTIVAL: ANTIAUTHORITARIAN MOVEMENTS IN ARAB COUNTRIES

Πριν από την προβολή κάθε ταινίας θα γίνεται μια σύντομη εισήγηση για τα αντιεξουσιαστικά κινήματα στις αντίστοιχες χώρες

03.02 "Factory" Cristina Bocchialini and Ayman El Gazwy

10.02 "Bahrain: Shouting in the Dark" May Ying Welsh

17.02 "Syria through a Lens: The Life and Works of Bassel Shedadeh" Collective work

24.02 "5 Broken Cameras" Emad Burnat Guy Davidi

Διεθνές κολεκτιβιστικό δίκτυο «ΤΑΧΡΙΡ»

Υπό το φως του επαναστατικού ξυπνήματος της βορείου αφρικής και των χωρών της μέσης ανατολής και του διογκούμενου κύματος διεκδικήσεων στην ευρώπη, είναι απαραίτητο να μην κινούνται αυτά τα κινήματα απλώς παράλληλα αλλά και να μπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται.

Μέσω αυτού του δικτύου θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για συζητήσεις, για να παρουσιάζουμε τα ζητήματα του αγώνα με τις τοπικές συνθήκες και τις διαφορές τους. Για να παρουσιάζουμε και να εξηγούμε δράσεις που αναλαμβάνουμε καθώς και να διοργανώνουμε κοινές δραστηριότητες στο μέλλον.

Υπάρχει ένας κόσμος κ' ένας αγώνας.

www.tahriricn.wordpress.com www.facebook.com/TahrirIcn

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...