Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 στις 20.00

(αναβολή) Προβολή ντοκιμαντέρ Flow: for love of water

  • 21/2 Last train Home
  • 28/2 Κινηματογραφικός οδηγός για διεστραμμένους
  • 07/3 Flow: for love of water

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Φεβρουάριος 20h