τι; : εκδήλωση θεματική : εκπαίδευση από : ΑΡΕΝ

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 στις 15.00

Εκδήλωση για το σχέδιο Αθηνά

Συζητάμε για το προωθούμενο σχέδιο "Αθηνά", το "Αδαμάντιος Κοραής" με φοιτητές από τις υπό συγχώνευση σχολές και τη γενικότερη επίθεση στο δημόσιο πανεπιστήμιο

Εισηγητές:
Δ.Κωσταντακόπουλος, καθηγητής Παντείου
Κ.Αναστασιάδης, καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Π.Τριγάζης, διοικητικός υπάλληλος ΕΚΠΑ

πηγή : http://www.facebook.com/events/52577908746570
πηγή : email που λάβαμε στις 25 Φεβρουάριος 12h