Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευση Νο Border

Διοργάνωση: Συνέλευση Νο Border -Θεσσαλονίκης

επικοινωνία : clandestalb@gmail.com

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...