Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 στις 19.30

Προβολή και συζήτηση για το ζήτημα της απελευθέρωσης των ζώων

Διοργάνωση: πρωτοβουλία για την επαναφορά του ζητήματος της απελευθέρωσης των μη ανθρώπινων ζώων στην Πάτρα

whole.jpg

Επικεντρώνοντας στην απελευθέρωση των μη ανθρώπινων ζώων... Προβολή ταινιών μικρού μήκους και συζήτηση.

Η παρούσα εκδήλωση οργανώθηκε και συνδιαμορφώθηκε από κάποια άτομα που πήραν την πρωτοβουλία να συνθέσουν μια αφορμή για την επαναφορά του ζητήματος της απελευθέρωσης των μη ανθρώπινων ζώων στην Πάτρα.

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...