Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 στις 20.00

Συζήτηση: τα θεωρητικά θεμέλια της επανάστασης

Κύκλος Φιλοσοφία της ιστορίας :

τα Επαναστατικά κινήματα του 19ου και του 20ου αιώνα

ΜΕΡΟΣ Α' :

τα θεωρητικά θεμέλια της επανάστασης

Ομιλητής :

Νίκος Σέργης (καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...