Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 στις 18.30

Συνέλευση για τον αγώνα των εργαζομένων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής

Τα εργοστάσια στα χέρια των εργατών, δίχως τα χρέη των αφεντικών!

Να διευρύνουμε τον κύκλο διάθεσης των προϊόντων της Βιο.Με.
Να επεκτείνουμε το παράδειγμα της Βιο.Με. και τον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς αφεντικά, σε όλη τη κοινωνία.

Τετάρτη 3 Απριλίου 18.30
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
(Αριστοτέλους & Ολύμπου)

πηγή : http://biom-metal.blogspot.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 1 Απρίλιος 13h