Σάββατο 20 Απριλίου 2013 στις 19.00

Συζήτηση: Αριστερά & εργατικά συμφέροντα: οι επικρίσεις στο πλάνο 30/900

πηγή : http://www.autonomia.gr/autonomia/autonomia_t...