Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 στις 20.00

Προβολή και συζήτηση για τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική

πηγή : http://autonomopharm.squat.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 17 Απρίλιος 12h