τι; : συναυλία θεματική : ψυχαγωγία από : Porto Patrasso

Σάββατο 27 Απριλίου 2013 στις 21.00

Συναυλία diy στο παράρτημα

ΠΑΝΔΗΜΙΑ, I WANT THE MOON, ΑΝΑΤΕΛΛΩΝ ΤΡΟΜΟΣ

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Απρίλιος 15h