Σάββατο 27 Απριλίου 2013 στις 20.00

Τα κουρέλια: παρουσίαση & ζωντανό πρόγραμμα με βινύλια εποχής 1976-1998

πηγή : http://terraincognita.squat.gr/2013/04/21/27-...