Σάββατο 4 Μαίου 2013 στις 18.00

Αυτοοργανωμένα μαθήματα αερόμπικ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΠΙΚ-ΠΙΛΑΤΕΣ

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...