Σάββατο 1 Ιουνίου 2013 στις 20.00

Η αναδιάρθρωση στο χώρο της υγείας & ο ρόλος των κοιν. ιατρείων

Το Σάββατο 1 Ιουνίου στην Μυτιλήνη (στην κατάληψη στο Μπίνειο) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την αναδιάρθρωση στον χώρο της υγείας. Η εκδήλωση θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο θα μιλήσουν γιατροί από το Βοστάνειο νοσοκομείο (το νοσοκομείο του νησιού) όπου θα περιγράψουν την αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας και τις επιπτώσεις της στην περίπτωση της Μυτιλήνης. Το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει αυτοπαρουσίαση του "κοινωνικού χώρου για την υγεία", των περιεχομένων και των στόχων του. Και, προφανώς, θα ακολουθήσει συζήτηση.

image attachment

πηγή : email received on 28 Μάιος 23h