Τρίτη 13 Απριλίου 2010 στις 18.00

Σύσκεψη του Συντονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...