Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 στις 19.00

Εκδήλωση/συζήτηση για τα κέντρα κράτησης μεταναστών

stratopedaforweb.jpg

εκδήλωση/ συζήτηση για τα κέντρα κράτησης μεταναστών

Τρίτη 11/06, 19:00 ΑΣΟΕΕ

[δομή και λειτουργία των κέντρων κράτησης, εδαφική διασπορά, θεσμικό πλαίσιο, συνθήκες κράτησης, νομιμοποιητικός λόγος, πολιτικά συμπεράσματα, προτάσεις για δράση]

Τα κέντρα κράτησης είναι χώροι εγκλεισμού, ιδιότυπες διοικητικές φυλακές όπου μετανάστες και μετανάστριες κρατούνται, καταγράφονται και υπόκεινται σε μια σειρά από ταπεινώσεις.

Είναι χώροι όπου το ελληνικό κράτος εκτοπίζει μέλη της πιο υποτιμημένης πληθυσμιακής ομάδας που στιγματίζεται ως επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή.

Χώροι όπου οι μετανάστες κατοχυρώνονται ως φθηνή πρώτη ύλη για αυτούς που έχουν συμφέροντα από την εκμετάλλευσή τους και ως μη-πολίτες που οι ζωές τους αξίζουν λιγότερο.

Είναι οι τόποι του πουθενά όπου συμπυκνώνεται ο γενικευμένος θεσμικός και κοινωνικός ρατσισμός.

Το «έκτακτο» καθεστώς των χώρων κράτησης δεν είναι μια ανωμαλία που διέφυγε του σύγχρονου ανθρωπισμού αλλά νόμος της σύγχρονης διακυβέρνησης.

Τα κέντρα κράτησης συνιστούν ένα υπόδειγμα για γενική χρήση στα πλαίσια των πολιτικών για τη ρύθμιση, τον έλεγχο και την πειθάρχηση των μεταναστών αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού σώματος. Αποτελούν στρατηγική παραγωγής και διαχείρισης αυτών που πρέπει να «περισσεύουν»...

Να γκρεμίσουμε τους ορατούς & αόρατους φράχτες.

Να χτίσουμε τις γέφυρες

*πρωτοβουλία συντρόφων/συντροφισσών no lager

-------------------------------------------

> événement - débat sur les centres de détention des immigrant-e-s

Mardi 11 juin 2013, 19h, ASOEE

structure et fonctionnement des centres de détention/dispersion territoriale/ contexte institutionnel/conditions de détention/ discours légitimant / conclusions politiques/propositions d'action

ABATTONS LES PRISONS POUR LES IMMIGRANTS !

LIBERTÉE - DIGNITÉ - SOLIDARITÉ

-------------------------------------------

> event - discussion on detention centers for immigrants

Tuesday, the 11th of June 2013, 19.00, ASOEE

structure and operation of detention centers/territorial dispersion/institutional context/conditions of detention/legitimizing reason/ policy conclusions/proposals for action

DEMOLISH THE PRISONS FOR IMMIGRANTS!

FREEDOM - DIGNITY - SOLIDARITY

Διοργάνωση: πρωτοβουλία συντρόφων/συντροφισσών no lager

Εκδήλωση/συζήτηση για τα κέντρα κράτησης μεταναστών...

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...