Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 στις 22.00

(Αναβολή) αυτοδιαχειριζόμενου Μπάρ

Λόγω του τριήμερου Ελευθεριακού φεστιβάλ αναρχικού βιβλίου στη ροτόντα.

επικοινωνία : http://terraincognita.squat.gr/

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Ιούνιος 00h